Kære medlemmer

Årets sommertræf, og dermed klubbens højdepunkt, skulle efter planen afholdes i Jylland i 2018.
Da tiden løber hurtigt, og vi endnu ikke har fået tilkendegivelser eller accept fra jyske medlemmer, som vil arrangere dette træf, giver vi hermed bolden op, for at andre medlemmer fra både Sjælland og Fyn kan byde ind og arrangere sommertræffet her – på netop Sjælland eller Fyn.

Det er vigtigt også at påpege, at bestyrelsen gerne bistår med at skabe forbindelse mellem flere medlemmer, der gerne vil påtage sig en del af opgaven, således at vi samlet kan få sommertræf 2018 i mål.

Husk, at Mercedes-Benz Klub Danmarks succes afhænger af jer medlemmer og jeres vilje til også at ville give en hånd med.

Vi ønsker en spændende og aktiv klub.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen