Besøg fra Sverige

Den 14-02-2023 havde vi arrangeret klubmøde i Sorø, med lidt kort varsel, men alligevel med god deltagelse af medlemmer.

Til dette møde havde vi også besøg af 5 medlemmer fra vores Svenske søsterklub MBKS, som blev trakteret med godt dansk smørrebrød og en rundvisning i vores lokaler, hvor de i øvrigt var meget imponeret over vores store arkiv, som havde mange kataloger og reparations håndbøger som var meget eftertragtede.

Vi aftalte at vi i nær fremtid ville lave en genvisit i deres lokaler, som ligger i Lund i Skåne, som jo faktisk gamle Danmark.

På foto ses Hans Andersson – Formand MBKS og Steen Elkjær – Formand MBKD ved den ene af vores værdifulde kobberstjerner, som vi arvede fra Bohnstedt-Petersen A/S i Hillerød.