Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Mercedes-Benz Klub Danmark

Lørdag den 9. september 2017 kl. 10.00.

Program for dagen
Kl. 10.00 Vi mødes på Egeskov Slot, Egeskovgade 18, 5772 Kværndrup (egenbetaling)
Der vil være en kop kaffe og et rundstykke ved ankomst.
På slottet kan man bevæge sig rundt, som man lyster, men mon ikke udstillingen
med biler trækker lidt mere end de andre udstillinger.
Vi indtager frokosten på Kværndrup Kro, som ligger meget tæt på Egeskov Slot. Af
samme grund sørger man selv for at komme afsted til Kværndrup – dvs. ingen
kortegekørsel.
Kl. 13.00 – Klubben giver frokost på Kværndrup Kro, Bøjdenvejen 1, 5772 Kværndrup.
Kl. 14.00 – Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Af hensyn til frokost bedes I tilmelde jer arrangementet (vær opmærksom på, at der ikke er
pligt til tilmelding til selve generalforsamlingen).
Tilmelding til frokost til Lars Grill Nielsen
på mail larsgrill@mercedesklub.dk
Senest den 26. august 2017

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (forslag indsendt pr. alm. post eller email skal være bestyrelsens
formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen)
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
På valg er:
Folmer Larsen (modtager genvalg)
John Larsen (modtager genvalg)
Rolf Nejsum (modtager genvalg)
7. Valg af suppleant
På valg er:
Bruno Poulsen
8. Valg af revisor
På valg er:
Peter Westergaard, Dansk Revision, Kalundborg
9. Eventuelt

Læs mere her