Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling den 14-09-2019 kl. 14:00 på Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Se note 1)
4. Indkomne forslag (Se note 2)
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
På valg er:
* Folmer Larsen (Modtager genvalg)
* John Larsen (Modtager genvalg)
*Bruno Poulsen (Modtager IKKE genvalg)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Note 1: Regnskab kan rekvireres skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling hos kasserer.
Note 2: Evt. forslag skal være Formanden i hænde skriftligt senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Mercedes-Benz Klub Danmark – ”For-tur” til Generalforsamling 2019
Som de andre år, så laver vi altid et socialt arrangement inden generalforsamlingen i MBKD.

Program:
10:00 Vi mødes på p-pladsen ved Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8, Mønsted, 7850 Stoholm, og vi checker ind som samlet gruppe (Tilmelding/egenbetaling til Formanden).
Herefter er der 2 timer på egen hånd i det spændende kalk-univers.
12:00 Begiver vi os af de små veje til Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup.
12:30 Klubben er her vært ved en let frokost inkl. 1 x drikkevare.
14:00 Generalforsamling.
Efter afholdelse af generalforsamlingen kan man med fordel se
• Morten Kock Museet på Grønhøj Kro, som er det officielle Morten Kock Museum og mange andre spændende ting fra den tid. Effekterne i museet er skænket af Morten Kock familien. Det koster 30,00 kr. at se museet (Egenbetaling).
• Kartoffeltyskermuseet, som ligger kroen. Dette museum viser hvordan ”Kartoffel-tyskerne” fra ca. 1759 bosatte sig på heden for at dyrke kartofler. (Gratis entrè).
• Lancaster R5679 – I kroens kørestald er indrettet mindestue for de 7 besætningsmedlemmer fra et Lancasterfly, som styrtede ned nær Grønhøj i 1942. (Gratis entrè).
Tilmelding – Senest 06-09-2019
Mail: steenelkjaer@mercedesklub.dk Send venligst mail med deltagerantal samt navn og medlemsnummer
Priser Mønsted Kalkgruber:
Voksne (12 år +) Kr. 60,00 pr. person
Børn (0 – 3 år) Gratis
Børn (4 – 12 år) Kr. 40,00 pr. person
Ved modtagelse af tilmelding, oplyses kontonummer/mobilepay for indbetaling.
Tilmelding er først gyldig ved modtagelse af betaling.

På bestyrelsens vegne
Steen Elkjær – Formand