Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til Generalforsamling den 12 september kl. 14:00 i Mercedes Benz Klub Danmarks klublokaler.
Energiens hus, Energivej 3, 4180 Sorø.

Som afslutning på dagens møde er der Rundvisning i klublokalet fra kl. 15:30 til 17:00. Tak for idag.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 Indkomne forslag.
5 Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen.
7 På valg er:
Steen Elkjær (modtager genvalg)
Lejf Rasmussen (modtager genvalg
8 Valg af suppleant.
9 Valg af revisor, bestyrelsen foreslår Jacob Nissen Kronow.
10 Eventuelt.

Bemærk:
Note 1: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes
skriftligt, og være klubbens formand (Steen Elkjær) i hænde
senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen, således at forslag
kan optages på generalforsamlingens dagsorden.

Note 2: Regnskabet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside, 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Steen Elkjær – Formand Mobil: 28 18 98 10 Mail. steenelkjaer@mercedesklub.dkFOR-TUREN TIL MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK GENERALFORSAMLING LØRDAG 12 SEPTEMBER.

MBKD Byder velkommen til Brorfelde Observatorium Kl. 09:15 Observator Gyldenkernes vej 7 4340 Tølløse.
• Rundvisning kl. 9:30 og afgang fra Brorfelde kl.11:30 Køretur til Klublokalerne Energiens Hus Energivej 3 4180 Sorø.
• Frokost Buffet – Klubben er her vært ved en let frokost .inkl. 1 øl eller vand. fra kl. 12:30.

(Tilmelding til frokost buffet – Gratis. Send venligst mail til John Larsen med deltager-antal samt navn/medlemsnummer).
Generalforsamling starter kl. 14:00 til ca. 15:30.

HUSK tilmelding til For-turen og Frokost senest 29. august.
Tilmelding til Brorfelde medlems nr. og antal og indbetaling 85.-kr pr. deltager på konto 5038-1471049 Husk Navn / medlemsnr. til bank info. til John Larsen på E-mail: jlarsen@mercedesklub.dk