Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til Generalforsamling den 10 september kl. 14:00 hos Danmarks ældste Mercedes-Benz forhandler, P. Christensen i Odense.

LØRDAG 10 SEPTEMBER Hermed indkaldes til Generalforsamling den 10 september kl. 14:00 hos Danmarks ældste Mercedes-Benz forhandler, P. Christensen i Odense. På adressen: Krumtappen 20, 5260 Odense.

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.  Indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen.
7.  På valg er:
Lejf Rasmussen (modtager genvalg)
Steen Elkjær (modtager genvalg)
John Larsen (modtager ikke genvalg)
8.  Valg af suppleant.
9.  Eventuelt.

Bemærk:
Note 1:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt, og være klubbens formand (Steen Elkjær) i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen, således at forslag kan optages på generalforsamlingens dagsorden.
Note 2:
Regnskabet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Steen Elkjær – Formand Mobil: 2818 9810 Mail: steenelkjaer@mercedesklub.dk


FOR-TUREN til MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK GENERALFORSAMLING

Kl. 9.30 -10.30
Kaffe og et rundstykke hos P. Christensen Krumtappen 20, 5260 Odense

Kl. 10.00
Velkommen og præsentation af firmaet og nogle af de nye biler som vi kan få en prøvetur i.
Søren Dyremose Glass Produkt ekspert hos P. Christensen, vil fortælle lidt om Mercedes-Benz fremtidstanker i bla. AMG
Der vil herefter være god tid til dækspark og hyggesnak.

kl.12:30
Frokost her byder MBKD på en let frokost. inkl. 1 øl eller vand, som klubben betaler.

Kl. 14:00
Starter den ordinære generalforsamling, tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Kl. 15:30
Forventer vi at kunne sige tak for en god dag og god tur hjem.

Tilmelding senest d. 4/9-22 til Karsten Nielsen på mail:karstennielsen@mercedesklub.dk

Evt. spørgsmål til Folmer Larsen 40341189 post@folmersauto.dk

Vi glæder os til at se mange nye og også gamle kendinge

MB hilsen Folmer
Mercedes-Benz Klub Danmark