Generalforsamling 2023

VIGTIGT MEDDELSE TIL MEDLEMMER!
Af Mercedes-Benz Klub Danmark

Som annonceret i sidste mail, samt på hjemmeside og SoMe medier, så skulle vi afholde generalforsamling 2023 hos Starmark/Hessel i Vejle. Vi havde fået skriftlig bekræftelse på at det var ok, og alligevel så vælger Starmark/Hessel at annullerer aftalen dagen efter at indkaldesen er udsendt til medlemmerne.

Dette er vi i bestyrelsen voldsomt skuffede over, men vi kan desværre intet gøre ved dette, hvorfor der hermed udsendes revideret indkaldelse med ny lokation, som vi håber at I har forståelse for hos klubbens medlemmer.

GENERALFORSAMLING 2023
Kære medlemmer,
Hermed indkaldes til generalforsamling den 9-9-2023 på NY lokation: HEDENSTED CENTRET, GESAGERVEJ 68 – 70, 8722 Hedensted

Dagsorden jævnfør vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Steen Elkjær.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved Kasserer Karsten Nielsen.
Regnskab kan ses på hjemmeside, rekvireres hos kasseren, og vil blive tilgængeligt på generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag inden for fristen på 4 uger).
5. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen.
På valg er:
Karsten Nielsen (Genopstiller)
Rolf Nejsom (Genopstiller)
Tilde Eskildsen (Genopstiller)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor – Bestyrelsen anbefaler Møller & Madsen, 4200 Slagelse
9. Eventuelt.
Vi skal endnu engang fra bestyrelsen beklage situationen, som vi desværre ikke er herre over.
BEMÆRK: Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding, dette gælder kun forturen, som annonceres en af de første dage. Tilmelding til denne skal ske til Steen Elkjær på steenelkjaer@mercedesklub.dk , eller på sms til 28189810.

Spørgsmålet har meldt sig fra nogle medlemmer vedr. tidsplan for Generalforsamling 2023
Den er stadig den samme:
12:00 Letfrokost på Hedensted Centret
14:00 Generalforsamling efter vedtægterne.
16:00 Forventet afslutning af generalforsamlingen

På bestyrelsens vegne
Steen Elkjær – Formand
Mercedes-Benz Klub Danmark

FORTUR INDEN GENERALFORSAMLINGEN

Efter en lidt turbulent start på indkaldelse til Generalforsamling 2023 inkl. forturen, så er det lykkedes at få Bruno Poulsen fra Hedensted til at lave en fin Fortur inden generalforsamlingen.
Forturen starter i Vejle med morgenkaffe og morgenbrød, hvorefter der køres en køn og lidt speciel tur af lokale veje til Hedensted Centeret, hvor generalforsamlingen afholdes.

Program:
10:00
Vi mødes hos Malerfirmaet Mikkelsen & Ludvigsen, Ulvevænget 3A, 7100 Vejle (Ekstra p-pladser overfor). Her serveres morgenkaffe og morgenbrød, og der er lidt tid til hygge og dækspark.

Efter at have nydt kaffen, køres efter nærmere anvisninger ud af Vejle, langs Vejle Fjord og af snoede og spændende veje til Hedensted Centret, Gesagervej 68, 8722 Hedensted hvor ankomst forventes ca. kl. 12:00 til let frokost inkl. 1 x drikkevare.

De medlemmer der allerede har meldt sig til fortur, vil blive noteret over til denne tur, og de medlemmer der endnu ikke har tilmeldt sig, har mulighed for dette til Formand Steen Elkjær på enten steenelkjaer@mercedesklub.dk, eller på sms eller opkald til 28189810

SENESTE mulighed for tilmelding er den 5 september 2023, da vi skal bestille både morgenbrød og frokost til medlemmerne.

Stjerne hilsen

Bruno Poulsen og Steen Elkjær
Mercedes-Benz Klub Danmark
Energivej 3
4180 Sorø