Copyright

Copyright

Copyright Mercedes-Benz Klub Danmark

Alle rettigheder reserveret. Alle tekst, billeder, grafik, lyd, video og animation filer og deres arrangement er omfattet af ophavsret og andre love, der beskytter intellektuel ejendom. De må ikke kopieres til kommerciel brug eller distribution, og heller ikke ændres eller anvendes på andre hjemmesider. Nogle af disse internetsider indeholder også materiale, der er omfattet af ophavsretten til dem, der har gjort denne til rådighed.

Varemærker
Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på denne hjemmeside retligt beskyttet varemærker tilhørende Daimler AG, dette gælder især for sin model navne, og logoer og emblemer.

Licenser
Mercedes-Benz Klub Danmark vil gerne tilbyde dig et innovativt og informativt websted. Vi håber derfor, at du er så tilfreds med vores kreative design som vi er. Men du også nødt til at forstå, at rettigheder, herunder klub logo og ophavsret skal beskytte og licensrettigheder til intellektuel ejendom.

Ansvar
Oplysninger og detaljer på disse sider udgør ikke en garanti eller garanti, hverken udtrykt eller underforstået. De især udtrykker ikke en underforstået garanti eller sikkerhed vedrørende tilstand, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af love og patenter.

På vores hjemmeside finder du også links til andre sider på internettet. Vi vil gerne understrege, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, som links er. Vi har derfor intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af oplysningerne. På denne baggrund, vi tager afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle på vores hjemmeside links til eksterne sites og deres indhold.

Mercedes-Benz Klub Danmark