Klubblad

Solvstjeren_logo

Udgiver: Mercedes-Benz Klub Danmark (ansvarshavende)

Bladet udkommer hvert kvartal i januar, april, juli og oktober. Og henvender sig til alle med interesse for Mercedes-Benz.
Behandler bredt historie, emner, problemer og holdninger.

Klik her og læs et eksempel på klubbens flotte blad, der udsendes til medlemmer gratis.

Redaktion:
Redaktør: Jørgen Dankelev
Mentz Allé 17A
DK-3250 Gilleleje
Tlf.: +45 253 252 14
E-mail: redaktoer@mercedesklub.dk

Medarbejder på Redaktionen: Erich Karsholt

Grafisk tilrettelægning: JD Media
Tryk: Form & Grafik / Toptryk ApS – Gråsten.

Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens og bestyrelsens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikler, manuskripter og illustrationer, som indsendes uopfordret. Ønskes disse returneret bedes frankeret kuvert vedlagt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for de i bladet annoncerede tings kvalitet, stand og pris, ligesom den heller intet ansvar påtager sig for eventuelle fejl i anvisninger. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og tekniske specifikationer. Eftertryk kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra redaktionen.