Impressum

Mercedes-Benz Klub Danmark

Copyright

Alle rettigheder forbeholdes – billeder, grafik og tekster samt hele layoutet er underlagt copyright. Stedet er kun beregnet til de personlige oplysninger. Enhver yderligere anvendelse, især opbevaring i databaser, offentliggørelse, kopiering og kommerciel brug, og videregivelse til tredjemand – også delvis eller i revideret form uden tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten er forbudt.

Varemærker, varemærker og handelsnavne tilhører, selvom ikke specifikt markeret som sådan, tilhører deres respektive ejere. De er som regel vist eller opfordrede til vejledende og er ikke en godkendelse af forfatteren er.

Ansvar for indhold

Alle forslag, information, rådgivning og links til andre websteder er / er blevet indsamlet og præsenteret for min bedste overbevisning. De er kun beregnet til personlig brug og med udelukkelse af alle andre retsmidler på egen risiko og ikke frigivet til kommerciel brug. Det garanterer ikke, at de respektive instruktioner for vedligeholdelse, pleje og reparation eller ombygning er færdig og fejlfri samt sikkerhed, lovgivningsmæssige og forsikring bekymringer.

Udbyderen påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af oplysningerne. Erstatningskrav mod udbyderen, som henviser til materielle eller immaterielle karakter forårsaget af brug eller manglende brug af eventuelle oplysninger ved brug af urigtige og ufuldstændige oplysninger er udelukket, med mindre udbyderen er ikke forsætlig eller groft uagtsom fejl. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel, at tilføje, slette eller ophøre offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Trods omhyggelig kontrol påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Er alene ansvarlig for indholdet af linkede sider.

Alle logoer og varemærker på denne hjemmeside er ejet af de respektive ejere. Ingen advarsel uden forudgående skriftlig kontakt.

Hvis nogen indhold eller oplysninger på denne hjemmeside eller dele af denne hjemmeside kan krænke tredjemands rettigheder eller føre til konkurrenceproblemer i en anden form, beder vi, med henvisning til den europæiske retspraksis på en hurtig og relevant budskab via e-mail til info@mercedesklub.dk
Det defekte oplysninger eller indhold vil blive fjernet, hvis nødvendigt efter en grundig juridisk undersøgelse inden for en rimelig frist eller ændret i overensstemmelse med lovgivningen, uden medvirken af ​​en advokat er nødvendig.

Vores mål er altid at undgå retssager, advarsler og sådanne ting.

Prisen for en juridiske meddelelser uden forudgående kontakt med operatøren afvises i pligtfølelse at afbøde skader som ubegrundet. Vi gør opmærksom på, at vi vil være repræsenteret af advokat.

Uautoriserede advarsler er omkostningerne som bliver tildelt gennem vores advokat.

Mercedes-Benz Klub Danmark