Regnskab 1. MAJ 2018 – 30. APRIL 2019

Klik her for at se regnskab.

MotorClassic efterlyser R107 og R129

Kære medlemmer i Mercedes Benz Klub Danmark

Mercedes-Benz Klub Danmark har fået nedenstående henvendelse fra Peter Clausen fra MotorClassic, hvor han efterlyser en R107 og en R129. Karlshøj har meddelt, at han gerne stiller op med sin 107 SL300, så vi mangler en relativ tidlig R129. Hvis du har en sådan i god stand, og har lyst til at vise den frem, så må du meget gerne kontakte mig.

Lejf Rasmussen
Mercedes-Benz Klub Danmark.
Tlf. 20 87 04 92

Meddelelsen fra MotorClassic
Kære bestyrelsesmedlemmer i Mercedes-Benz Klub Danmark
I har tidligere været behjælpelige med at finde egnede Mercedes-biler til artikler i MotorClassic, FDMs magasin om klassiske biler, og jeg vil høre, om jeg kan trække på jeres velvilje igen?

Vi vil nemlig gerne lave en lille sammenligning mellem to generationer af Mercedes-Benz SL, nærmere betegnet R107 og R129. Derfor søger vi ejere af henholdsvis en relativt sen R107 og en relativt tidlig R129 i original og ikke-modificeret skikkelse, som kan afse ca. tre timer til fotografering, bilsnak og en lille køretur, hvor bilerne naturligvis ikke lider overlast.
Det vil være en fordel, hvis bilerne befinder sig i hovedstadsområdet, men det er ingen betingelse – det er vigtigere, at de er relativt tæt på hinanden, så ejerne ikke behøver at køre så langt for at være med. Om muligt vil vi gerne have billederne i hus senest i begyndelsen af september. Artiklen skal bringes i MotorClassic nr. 64, der har deadline ca. 1. oktober.
Lad mig høre, hvad der kan lade sig gøre.

Venlig hilsen
Peter Clausen
Redaktionschef, MotorClassic

Billeder MBKD sommertræf 2019

MB_TRAEF_2019_00

Sølvstjernen nr. 116. årgang 2019.

MBKD medlemsbladet lander snart i jeres postkasse.

Glæd dig til, at du denne gang kan læse i bladet om:
• Klubaktiviteter landet rundt – Set & Sket siden sidst.
• Vores Mercedes-Benz 600 Tema handler også om lidt nyt om da Simon Spies i 60’erne købte Lille Frede og Lang Frede.
• I medlemsbilen får du historien om George Harrison’s Mercedes 600, ejet af et MBKD medlem.
• Start på en ny historiske artikelserie om Mercedes-Benz hastighedsrekordbiler fra 30’erne og op til i dag.
• Vi tager også et kig ind i fremtiden og ser på Mercedes nye brændselscelle motor “Fuel-Cell”
og meget andet….

Køretur i Nordsjælland

Dato: lørdag den 31.08.2018, fra kl. 10.30.

RUDOLPH TEGNERS MUSEUM & STATUEPARK
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, Frokost på Røgeriet Hundested havn, Arrangementet, som ender hos mig på adressen. ”Herlighedshuset”, Krogenbergvej 14, Nyrup, 3490 Kvistgård.

Programmet:
Fra ca. kl. 10.30. Ankomst TEGNERS MUSEUM Sørens Cafe.
Fra ca. kl. 11.30. Køretur langs Nordsjælland kyst til Hundested
Fra ca. kl. 12:30 Frokost på Røgeriet med 1 Øl/vand
Fra ca. kl. 14.00. Køretur gennem Kongernes Nordsjælland til Herlighedshuset.
Fra ca. kl. 16.00. Kaffe og kage samt øl og vand. Rundvisning og besigtiges af biler

Jeg håber at arrangement kan tjene til lidt mere fællesskab omkring vores interesse for Mercedes-Benz og måske give anledning til flere møder i fremtiden.
Tag din Mercedes med.

Vi kan max være 40 personer så det er “først til mølle”
Pris 240 kr. per Person og tilmelding senest d. 23.08.2019

Tilmelding skal ske til:
Claus Kjærsgaard
Telefon 30754996 
Mail: Clausjk@hotmail.com

”For-tur” til Generalforsamling 2019

Som de andre år, så laver vi altid et socialt arrangement inden generalforsamlingen i MBKD.

Program:
10:00 Vi mødes på p-pladsen ved Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8, Mønsted, 7850 Stoholm, og vi checker ind som samlet gruppe (Tilmelding/egenbetaling til Formanden).
Herefter er der 2 timer på egen hånd i det spændende kalk-univers.
12:00 Begiver vi os af de små veje til Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup.
12:30 Klubben er her vært ved en let frokost inkl. 1 x drikkevare.
14:00 Generalforsamling.
Efter afholdelse af generalforsamlingen kan man med fordel se
• Morten Kock Museet på Grønhøj Kro, som er det officielle Morten Kock Museum og mange andre spændende ting fra den tid. Effekterne i museet er skænket af Morten Kock familien. Det koster 30,00 kr. at se museet (Egenbetaling).
• Kartoffeltyskermuseet, som ligger kroen. Dette museum viser hvordan ”Kartoffel-tyskerne” fra ca. 1759 bosatte sig på heden for at dyrke kartofler. (Gratis entrè).
• Lancaster R5679 – I kroens kørestald er indrettet mindestue for de 7 besætningsmedlemmer fra et Lancasterfly, som styrtede ned nær Grønhøj i 1942. (Gratis entrè).
Tilmelding – Senest 06-09-2019
Mail: steenelkjaer@mercedesklub.dk Send venligst mail med deltagerantal samt navn og medlemsnummer
Priser Mønsted Kalkgruber:
Voksne (12 år +) Kr. 60,00 pr. person
Børn (0 – 3 år) Gratis
Børn (4 – 12 år) Kr. 40,00 pr. person
Ved modtagelse af tilmelding, oplyses kontonummer/mobilepay for indbetaling.
Tilmelding er først gyldig ved modtagelse af betaling.

På bestyrelsens vegne
Steen Elkjær – Formand

Indkaldes til generalforsamling den 14.09.2019

Hermed indkaldes til generalforsamling den 14-09-2019 kl. 14:00 på Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (Se note 1)
4. Indkomne forslag (Se note 2)
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
På valg er:
* Folmer Larsen (Modtager genvalg)
* John Larsen (Modtager genvalg)
*Bruno Poulsen (Modtager IKKE genvalg)
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Note 1: Regnskab kan rekvireres skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling hos kasserer.
Note 2: Evt. forslag skal være Formanden i hænde skriftligt senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Steen Elkjær – Formand
Mobil: +45 2818 9810

Pagodesektionens Rømø-tur 2019

Fredag d. 14. juni samledes 19 smukke Pagoder omkring kl. 15 ved Kommandørgården på Rømø. Man sad i grupper og småhyggede, mens man fik anvist værelser. Herefter blev vi budt på det store sønderjyske kaffebord med kager i alle afskygninger. Der var lækkerier for enhver smag. Vi nåede dårligt at blive færdige før vi kl. 18 samledes til en overdådig fiskebuffet med 25 forskellige fiskeretter. Det var utrolig flot anrettet og meget lækkert. Efter middagen sad man og små hyggede, til man gik til ro for at være friske næste dag.

Lørdag: Efter et overdådigt morgenbord, samledes vi ved Pagoderne kl. 8.30 for starte på dagens program.
Vi kørte i ”næsten” kortege til Ribe, hvor vi parkerede Pagoderne ved Skibbroen langs Ribe Å. Her mødtes vi med Guiden, der viste os det gamle Ribe. Der var interessante bygningsværker – bl.a. med bindingsværk, som man, dengang det blev lavet, ikke anså for seværdigt, hvorfor man malede bindingsværket i samme farve som selve huset. Senere har man så repareret lidt på det, men stadig er mange bindingsværk malet i husenes farver. Den gamle bydel virker meget fascinerende, og er meget velbevaret.

Vi gik så ind i Ribe Museums have, der er anlagt ned mod åen. Den smukke have omkranser Museet, der er bevaret til minde om en af Ribes store mænd – Jacob A. Riis – der aldrig blev særlig kendt i DK, men derimod i USA, hvortil han emigrerede. Han var fotograf – selvlært – og usædvanlig dygtig. Han fotograferede mest i USA`s slum, men blev så kendt, at selveste Roosevelt fik øje på ham og dekorerede ham. I alle årene forsøgte han at fri til Elisabeth Giørtz, der var datter af den store ripensiske bomuldsfabrikant Giørtz, men hans utrolige ihærdighed hjalp ham ikke før han efter adskillige brevskriverier fra USA endelig fik Elisabeth og blev gift med hende. Museet var bygget af Elisabeths fader, der havde opført bygningen i den såkaldte Rosenborg-stil. Vi gik videre i det smukke parkanlæg og sluttede ved Kirkens munkeafdeling, der var blevet lavet om til ældreboliger for mange år siden, og stadig er meget attraktive, så folk er skrevet op i flere år for at få en bolig her.
Vi tog afsked med vores gode guide, og de fleste mænd fandt en fortovscafe, hvor de nød en øl, mens damerne så på sko og tasker m.m. hos Anna-Grethe i butik SARA.

Ved 12-tiden gik turen videre til Vadehavscentret, hvor guiden ventede os. Vi fik historien om Vadehavscentrets tilblivelse, og derefter en god rundvisning med forklaringer af guiden. Det var en interessant forevisning, som gav os indblik i bl.a. fuglelivet i det sydlige Danmark. Indimellem blev der tid til en øl/vand og en medbragt sandwich, og ved 3-tiden gik turen igen tilbage mod Kommandørgården på Rømø og et endnu større sønderjysk kaffebord end dagen før.

Herefter hyggesnakkede vi en times tid, klædte om og kom ind til en overdådig middag. Efter middagen var der lodtrækning om et væld af flotte gaver, og sådan at alle fik hver to gaver og enkelte endog tre. Aftenen sluttede med lidt hyggesnak, og så gik man til køjs i forventning om en ligeså god dag søndag.

Efter endnu et morgenmåltid med alt hvad hjertet begærer, begav vi os i det smukkeste solskin, med kalechen pakket ned, mod Rømø kirke, hvor vi blev mødt af dagens guide klædt i en smuk Rømø folkedragt. Vi overværede dagens gudstjeneste i den usædvanlig smukke og særprægede kirke. Efter gudstjenesten fik vi et indblik i de skikke, der gælder på Rømø, og hvordan dem på nordøen absolut ikke blander sig med dem fra sydøen og omvendt. Vi så de smukke gamle gravsten, som også fortæller historien bag de personer, som stenen er rejst for. Vores store dansker A.P. Møller er eksempelvis tip-tip-tip oldebarn af en kommandørkaptajn der fik intet mindre end 21 børn med seks hustruer. En af pigerne blandt disse 21 børn blev A.P. Møllers tip-tip oldemor.

Herefter gik turen i kortege til den smukt restaurerede Kommandørgård på nordøen. Vores guide gav et fantastisk indblik i de forhold øboerne på Rømø levede under i 1800-tallet, mens vi gik rundt i den smukke gård.

Herefter af sted mod Lakolk og vores søndagsfrokost på Cafe fru Dax. Vi fik parkeret bilerne i menneskemylderet og fandt cafeen, hvor nogle flotte stykker dansk smørrebrød kredsede for vores ganer.
Årets Ø-tur i Pagodeklubben nærmede sig sin afslutning og foran venter mindst 3 uger på smalkost.

En KÆMPE STOR TAK fra hele gruppen til Anna-Grethe og Poul Erik for en helt fantastisk weekend med spændende besøg, dygtige guider, lækker mad og god betjening. Det sociale var som altid helt i top. Snakken gik fra første til sidste minut.
Vi glæder os allerede til Bornholm 2020.

Med Pagode hilsen

Jens Peter og Jens Erik Platz

oznor

Billede 1 af 12

oznor

Orla Frøsnapper festival på Frilandsmuseet

Mercedes-Benz Klub Danmark er igen i år blevet inviteret til Orla Frøsnapper festival på Frilandsmuseet.
Det bliver fredag den 2. august hvor man møder op for enden af Højskolevej (2800 Kongens Lyngby) kl. 9.15.

Tilmelding til
John & Marianne Wulf på mail: mwjl@outlook.dk

Tilmeldingsfrist den 10.07.2019

Frilandsmuseet sørger for fuld forplejning hele dagen, og derfor er det max. 2 personer pr. bil.
Bilerne skal være fra perioden 1950-1979

Hilsen kasserer John Larsen

PS: Der kan KUN tilmeldes på mail. Al henvendelse skal ske til mwjl@outlook.dk

VIGTIGT INFORMATION

VIGTIGT INFORMATION TIL MEDLEMMER AF MBKD

Følgende status fra Classic Center,

Der er nu åbnet op for erstatningsprogrammet til EPC, som også fremover er gratis for medlemmer af MBKD. Det er lidt kompliceret til at starte med pga. GPDR, men fremgangsmåden er følgende:

• Gå ind i Club lounge: https://clublounge.mb-lounge.com/en/registration.html

• Derefter trykker du på PARTS INFORMATION

• Her kommer dine medlemsoplysninger frem, og hvis mener disse er ok, gå nederst på siden og sæt “Flueben” i de to bokse hvor du accepterer GPDR reglerne hos Daimler Benz, og bekræft ok.

• Efter et stykke tid (tålmodighed udbedes, da DB skal behandle dine personlige oplysninger = ca. 14 dage) så får du pr. mail kodeord og brugernavn, derefter er du klar til at bruge PARTS INFORMATION.

BEMÆRK: Der er kun pt. åbnet op for reservedels information og IKKE værkstedshåndbog WIS.

Stjerner til Lynge Byfest

Klubmedlem Ernst Bulskov inviterer Mercedes-Benz klubbens medlemmer til Lynge Byfest

Lørdag den 24.08.2019

Vi mødes kl. 10.00 hos Morten Kongsted, Vrålyngen 1, 3540 Lynge, hvor Morten er vært for lidt kaffe og brød.
Kl. 11.00 køres der i samlet flok til byfest pladsen hvor der vil være præsentation af bilerne.
Kl.12.00-13.00 vil byfesten være vært for et sildebord med øl og vand.
Efter kl. 13.00 kan man køre hjem når man synes at det passer.

Tilmelding/spørgsmål til Ernst Bulskov Mail: ernst.bulskov@gmail.com

Tilmelding senest den 01.08.2019

www.lyngebyfest.dk

Billede: Mercedes-Benz 300 SLR sports car (W 196 S) årgang 1955.

Cars & Coffee hos Ejner Hessel A/S

Cars & Coffee – biler for hele familien lørdag d. 22. juni kl. 11-14 i Tilst.

Nu inviterer Hessel hele familien til Cars & Coffee biltræf på Agerøvej i Tilst.
Kom og oplev masser af fede biler, rå supercars og flotte klassikere.
Der er biler af alle mærker, og naturligvis også både nye og gamle Mercedes-Benz og Renault.
Lad dig imponere, spark lidt dæk eller få en snak med ejeren af din yndlingsbil.
Imens du indtager en god kop kaffe, har spist ungerne af med gratis softice og nyder lørdagen.

Hessel Cars & Coffee
Sted: Agerøvej 49 i Tilst ved Århus
Tid: 22. juni 2019 kl. 11-14
Arrangementet er gratis for både udstillere og gæster.

Se mere på www.carsandcoffee.dk

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault og Dacia.
Adresse: Agerøvej 49, 8381 Tilst. Tlf. 7211 5000.
Se mere på www.hessel.dk

Tilmeldingsgebyr til Sommertræf 2019

Så er det sidste chance!

Kontingent 2019

Husk at betale kontingent inden 3. juni 2019
Alle har fået opkrævning tilsendt pr. mail eller brev.

Har du ikke modtaget en opkrævning, kontakt kassereren.

Med venlig hilsen
kasserer John Larsen

Sølvstjernen nr. 115. årgang 2019

Sølvstjernen nr. 115. årgang 2019. Snart på vej til medlemmer af Mercedes-Benz Klub Danmark.
Glæd dig til, at du denne gang kan læse i bladet om:
• Klubbens Bustur til Stuttgart
• Vores Lastbil Tema handler bl.a. om da “Mercedes stikker Snuden frem” om lastbiler i 50 og 60’erne.
• En medlems lastbil: LKW L 1814, 1968.
• Om Mercedes-Benz historiske fabrikker i vores artikel-serie om “Hvor kommer bilerne fra” 5. del. denne gang om Mannheim.
• Vi finder også ud af hvordan man bygger verdens første lastbil – en håndlavet Øl-bil der er “Ej blot til Last”
og meget andet.

Sølvstjernen nr. 114. årgang 2019

På vej til medlemmer af Mercedes-Benz Klub Danmark.

I bladet kan du bla. læse om:

– Årets kommende klub aktiviteter.
– Julefrokost.
– Tema: M-klassen en suv-ren stjerne.
– Medlemsbilen: ML 320 CDI, W164, 2009.
– Hvor kommer bilerne fra – 4. del: Vance – Tuscaloosa.
– Den grå dame – Pagoden med superkræfter.

MBKD tur til Stuttgart

Kære medlemmer
Så er der igen en spændende tur til Stuttgart: 6.-10. marts 2019.
Vi her i klubben har igen lavet en tur i bus. Det er en 50-personers bus, men da der kun kan deltage max. 40 personer, så bliver der lidt god plads i bussen.
Det er besluttet at det KUN er for klubmedlemmer og codriver (ægtefælle), som Folmer uddeler plads til efter først til mølle-princippet.
Skulle der blive pladser til overs, kan der tages en ven med, merpris 350,- kr.

Turen starter på Langeskov Station onsdag kl. 19.00. Her er der tog fra Sjælland og gode parkeringspladser.
Med opsamling ved Kolding Hotel Scandic.
Vi kører nu mod Stuttgart for at opleve nogle af alle de seværdigheder, de har at byde på. Lad mig sige med det samme: 14 dage er ikke nok til at opleve bare et lille udpluk af det, der interesserer os – ”BILER”. Men vi har valgt et spændende program indenfor Mercedes-Benz-programmet.
Man sørger selv for forplejning i bussen. Der kan købes øl og vand i bussen.
Prisen er inkl. 3 hotelovernatninger i et 3-4 stjernet hotel og inkl. morgenmad og 1 gang aftensmad samt oplevelser, der er specielt udvalgt til jer, og forhåbentlig noget I fremover vil
huske, samt indgangsbillet til alle museer og attraktioner vi besøger. Der er selvfølgelig guider alle stederne, som kan de rigtige historier. Husk jeres klubkort, adgangsbillet til Mercedes-Benz museum og rabat når I skal handle i museumsshoppen.

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 3350,- (i enkeltværelse tillæg kr. 1.000,-)

Vi håber på en supergod tur, som alle de andre gange klubben har været af sted.

PS. Mange har ringet og sagt de SKAL med, men I skal alle tilmelde jer igen da ingen automatisk er skrevet op.

Der er lagt vægt på et bredt program om bilens historie og specielt Mercedes-Benz.
Priserne er denne gang er lidt højere, men hotellerne har messer, og vi er jo også nødt til at tænke køre/hviletider (jeres sikkerhed). Håber ikke det skræmmer jer, for når I kommer hjem kan ingen tage oplevelsen fra jer. Turen er lagt op til bilhistorie og socialt samvær.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

OBS
Deltagere er først registreret ved indbetaling på konto: Reg. nr. 5038 Kontonr. 1471049

Oplys venligst, hvis I har ønske om at bo sammen, ellers må jeg gøre det på bedste vis.
Deltagerliste offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Tilmelding til Tour-Chefen
Folmer Larsen
Pilelunden 48
5550 Langeskov
flarsen@mercedesklub.dk
40341189

PS: Sidste tilmeldingsfrist 24-2-2019

Program

Onsdag 06-03
Kl. 19.00 Busafgang fra Langeskov Station.
Kl. 20.00 Opsamling i Kolding.

Torsdag 07-03
Kl. 9.00 Besøg Carl Benz museum i Ladenburg. Der vil være kaffe og morgenbrød.
Kl 11.30 Afgang til Sindelfingen (ca 140 km) Sørg selv for frokost da programmet er MEGET stramt.
Kl. 14.00 Besøg Werk Sindelfingen og se produktionen – følgebilen fra første pladedel til udlevering til kunden.
Kl 17.00 Afgang til hotel.
Kl 18.00 Ankomst på hotellet.
Kl. 19.00 Aften afslapning. Spise på hotellet (egen betaling)

Fredag den 08-03
Kl. 7.30 Afgang med bus.
Kl. 8.00 Ankomst Retro Classic Stuttgart Biludstilling og stumpemarked.
Kl. 16.00 Retur til hotel.
Kl. 18.30 Afgang i bus, ud at spise på et meget specielt sted/lad jer overraske. Bemærk! egenbetaling.
Kl. 22.00 Hjemtransport i bus.

Lørdag den 09-03
Kl. 8.30 Afgang fra hotel.
Kl. 9.20 MB Museums besøg i 2 grupper (1 engelsk, 1 tysk)
Kl. 10.40 Slut på rundvisning.
Kl. 11.45 Frokost på museet – Stuttgart er vært.
Kl. 13.00 Folk kan gå rundt på museet på egen hånd og opleve det fuldt ud.
Kl. 16.30 Afgang med bus – spise på Boxenstop Museum (www.boxenstop-tuebingen.de)
Først en spændende rundvisning, så en spændende middag. Glæd jer.

Søndag den 10-03
Kl. 8.00 Hjemtransport.
Kl. 20.00 Ankomst Langeskov Station.

VIGTIGT INFORMATION TIL MEDLEMMER

Som flere medlemmer har informeret os i bestyrelsen om, så fungerer EPC systemet hos Mercedes Benz ikke p.t. Det har faktisk været lukket siden 14-12-2018 UDEN at vi er blevet informeret, så tak til de vågne medlemmer der har givet lyd til os.
Vi har efter disse henvendelser taget kontakt til Mercedes Classic, og fået følgende meddelelse, som herunder er skrevet i en forkortet udgave, da vi ikke behøver at bruge papir på alle deres juridiske undtagelser.
Vi beklager naturligvis, da det er en vigtig del af vores ellers velfungerende klub, og vi skal sørge for at informere, så snart der er nyt vedrørende sagen.

Til Mercedes Benz Klub Danmark,
De fleste af jer er bekendt med Electronic Parts Catalog (EPC), som er tilgængelig for medlemmer af de officielt anerkendte Mercedes-Benz mærke klubber gennem vores Club Lounge.
Daimler AG har besluttet at erstatte EPC, for at sikre et velfungerende og teknisk opdateret gennem den helt nye SAI portal. Efter en vellykket test og lancering af denne portal i løbet af året kan adgang til systemet EPC ikke længere opretholdes, og det elektroniske katalog bliver lukket den 14.12.2018.
For at give dig adgang til den nye SAI portal i fremtiden, er vi i tæt kontakt med de ansvarlige afdelinger. Da det nye system er underlagt de seneste lovbestemmelser med henblik på databeskyttelse og sikkerhedskrav, derfor er det ikke muligt at anvende SAI-portalen, som den tidligere EPC portal, via Club Lounge uden personlig SAI portalregistrering og bruger login.
Derfor arbejder vi hårdt på at implementere en personlig SAI portal registrering til klubmedlemmer gennem vores Club Lounge. Målet er at gå online i slutningen af januar 2019. Alle klubmedlemmer, som ønsker at bruge SAI-portalen i fremtiden, kan bruge det førnævnte registreringsværktøj som bruger. Aktiveringen af den personlige SAI portal vil finde sted fra begyndelsen af februar.
Dette betyder desværre, at du som MBKD medlem ikke har adgang til den nye SAI Portal og ISP Parts Information fra datoen for EPC-afbrydelsen, indtil du kan fuldføre SAI Portal-registrering i starten af februar 2019. Mere info vil komme på vores hjemmeside samt Facebook og mail.
Uanset dette kan du altid kontakte Mercedes-Benz filialer og forhandlere efter eget valg for reservedele.

Din Mercedes-Benz Classic Club Management

Med venlig hilsen
Steen Elkjær – Formand
Mobil +45 2818 9810 – mail : steenelkjaer@mercedesklub.dk

Foto:(1987)
Mercedes-Benz coupés C114, C123, C124.

Nyt klubkort

Det nye klubkort, på vej ud til medlemmer af Mercedes-Benz Klub Danmark.
Har du mod forventning ikke modtaget et, ved årets udgang. Kontakt venligst bestyrelsen.

Bemærk, kortet er gyldigt indtil 2020.

Kortet giver adgang til forskellige rabatter, læs mere her.